2017-01-03

Jakość wody

Jakość wody na obszarze gmin – członków[1] Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

 

PEWIK Sp. z o.o. w Gdyni

Zgodnie z decyzją nr 010/MSz/III/4/133/2003 z dnia 13 stycznia 2003r. wydaną przez Zarząd Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zmienioną decyzją nr DOS.70381/III/2714/2007 z dnia 27 grudnia 2007r. świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców następujących miejscowości: miasto Gdynia, miasto Rumia, miasto Reda, miasto Wejherowo, gmina Kosakowo – Pogórze, Kazimierz, Dębogórze, Wybudowanie.

 

Dane dotyczące jakości wody dystrybuowanej przez Sp. PEWIK Sp. z o.o. dostępne są na stronie:

http://www.pewik.gdynia.pl

 


Saur Neptun Gdańsk S.A.

Zgodnie z decyzją nr 010/MSz/V/10/134/2003 z dnia 13 stycznia 2003r. wydaną przez Zarząd Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zmienioną decyzją nr 010/MSz/V/16/1334/2004 z dnia 4 czerwca 2004r. świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców na obszarze gminy miasta Gdynia:

 • Dzielnica Gdynia – Wielki Kack, ulice: Łosiowa, Sarnia, Jelenia,
 • Dzielnica Gdynia – Orłowo ul. Bernadowska 1.

 

Dane dotyczące jakości wody dystrybuowanej przez Saur Neptun Gdańsk S.A. dostępne są na stronie:

http://www.gdansk.pl/zielony-gdansk/Komunikaty-w-sprawie-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi,a,491

 


Zarząd Morskiego Portu w Gdyni S.A.

Zgodnie z decyzją 010/MSz/VII/3/1441/2004 z dnia 21 czerwca 2004r. wydaną przez Zarząd Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wodę  na obszarze położonym w granicach administracyjnych gminy miasta Gdynia w Dzielnicy Śródmieście.:

 • Aleja Zjednoczenia – numery 1-3, 7,9,11;
 • Nabrzeże: Pomorskie i Prezydenta,
 • ul. Waszyngtona (tranzyt i zasilanie Stoczni NAUTA),
 • ul. Św. Piotra (podłączenie do „DALMORU” i tranzyt),
 • ul. Chrzanowskiego – numery 3-21,
 • ul. Węglowa – zasilanie Stoczni NAUTA, numery: 10-22 oraz na terenie Portu do Nabrzeża Wendy,
 • ulice: Waszyngtona, Francuska, Polska, Rotterdamska, Celna, Rumuńska, Indyjska i Dokerów,
 • od Ronda Ofiar Grudnia do ul. Demela nr 4 (tranzyt do zbiorników retencyjnych),
 • Al. Solidarności – numery 1-2,
 • ul. Czechosłowacka (awaryjne podłączenie do Stoczni Gdynia S.A.),
 • ul. Janka Wiśniewskiego – numery: 13-32 i dalej tranzyt do Portowe Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Janka Wiśniewskiego 23,
 • od Stacji Uzdatniania Wody do ul. Kontenerowej (tranzyt),
 • ul. Kontenerowa,
 • ul. Janka Wiśniewskiego 27, 29, 31,
 • ul. Kwiatkowskiego 60 (Terminal Kontenerowy),

 

Dane dotyczące jakości wody dostępne są do wglądu w siedzibie Zarządu przy ul. Rotterdamskiej 9 w Gdyni w Dziale Ochrony Środowiska lub pod numerem telefonu /58/ 621 52 69.

 


Urząd Gminy w Wejherowie

Urząd działa jako przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne i świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców następujących miejscowości: Bolszewo, Gościcino, Łężyce.

 

Dane dotyczące jakości wody dystrybuowanej przez Gminę Wejherowo dostępne są na stronach:

http://www.bip.ugwejherowo.pl/dokumenty/menu/77

oraz

http://www.ug.wejherowo.pl/3112-pkpkpk.html

 


Urząd Gminy w Szemudzie

Urząd działa jako przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne i świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców gminy Szemud.

 

Dane dotyczące jakości wody dystrybuowanej przez Gminę Szemud dostępne są na stronie:

http://www.bip.szemud.pl/index.php?kate=2&men1=36&men2=80&menu=80

 


PUK "PEKO"

Przedsiębiorstwo posiada zezwolenie nr 010/MSz/VI/6/190/2003 z dnia 13 stycznia 2003r. wydane przez Zarząd Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”,  zmienione decyzjami Przewodniczącego Zarządu Komunalnego  Gmin „Dolina Redy i Chylonki” nr 010/MSz/VI/13/1335/2004 z dnia 4 czerwca 2004r. oraz nr DOŚ.70380/V/1638/2009 z dnia 24 sierpnia 2009r. na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kosakowo z wyłączeniem miejscowości Kazimierz oraz Dębogórze Wybudowanie.

 

Dane dotyczące jakości wody dystrybuowanej przez PUK "PEKO" dostępne są na stronie:

http://pukpeko.pl/woda/

 

Informacja została zamieszczona zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328.). 


[1] (tj. m. Gdynia, m. Rumia, m. Reda, m. Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud)

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się