2016-12-06

Witamy serdecznie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

KZG-_2_wers.jpg 

 

81-651 Gdynia - Witomino
ul. Konwaliowa 1
Nip: 586-000-83-86
tel: 058-624-45-99

 

Powszechność dostępu do informacji publicznej w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” realizowana jest poprzez zamieszczanie informacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, w serwisie http://www.kzg.pl/ oraz poprzez wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych w siedzibie Związku. W przypadku niezamieszczenia informacji w Biuletynie dostęp do informacji publicznej realizowany jest poprzez udostępnienie informacji publicznej na wniosek (załącznik poniżej).

 

 Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki":

  • został powołany wraz ze zmianą ustrojową dokonaną w 1990 r.,
  • 22 listopada 1991 r. został zarejestrowany pod nr 41 w Rejestrze Związków Międzygminnych MSWiA,
  • jest organizacją, której podstawowym działaniem jest realizacja zadań publicznych gmin członkowskich, tzn. Gdyni, Kosakowa, Redy, Rumi, Sopotu, Wejherowa Miasta i Gminy w zakresie ochrony środowiska, edukacji ekologicznej, gospodarki odpadowej, wodno-ściekowej i grzewczej.

Załączniki

  Wniosek_udostepnien..._inf_publ.doc 34 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wniosek_udostepnien..._inf_publ.pdf 291,44 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się