2017-01-03

Zezwolenia

Pełne teksty zezwoleń są dostępne na pisemny wniosek [pobierz], zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) w siedzibie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” przy ul. Konwaliowej 1 w Gdyni oraz w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych


Spis przedsiębiorstw, które uzyskały zezwolenie na terenie działania Komunalnego Związku Gmin 'Dolina Redy i Chylonki':

  • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „PEWIK” Sp. z o.o., ul. Witomińska 21, 81-863 Gdynia; zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, nr decyzji 010/MSz/III/4/133/2003 z 13 stycznia 2003 r.
  • Saur Neptun Gdańsk S.A., ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk; zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, nr decyzji 010/MSz/V/10/134/2003 z 13 stycznia 2003 r.
  • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Peko Sp. z o.o., ul. Chrzanowskiego 44, 81-198 Kosakowo; zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, nr decyzji 010/MSz/VI/6/190/2003 z 13 stycznia 2003 r.
  • Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia; zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, nr decyzji 010/MSz/VII/3/1441/2004 z 21 czerwca 2004 r.
  • Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o.o., ul. Obrońców Szemuda 2A, 84-217 Szemud; zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, nr decyzji DOS.7030.4.2017.ABo z 01 grudnia 2017 r.

 

Załączniki

  Ewidencja_udzielony...n_05_2017.pdf 335,08 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się